Reisorganisatie Oad stelt vreemde eisen aan klanten met een een  hulpmiddel; zonder begeleider wordt de reis geannuleerd. In Tv-programma Max Vakantieman licht ik als jurist toe dat zo’n eis niet zonder meer gesteld mag worden. Met de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) en uitspraken van het College voor de Rechten van de Mens in het achterhoofd licht ik toe dat Oad een onderzoeksplicht heeft. De vakantiemaatschappij moet met klanten in gesprek over de toegankelijkheid en redelijke aanpassingen, voordat zij een reiziger kunnen weigeren.

Bekijk het item vanaf 26:50 om direct naar het item over Oad te gaan.

Leave A Comment