Ervaring aan tafel

De formatie is in volle gang. Of liever gezegd, het proces naar de kabinetsformatie is in volle gang. De afgelopen weken heeft informateur Mariëtte Hamer niet alleen gesproken met politieke partijen maar ook met allerlei belangenbehartigers. Jongeren mochten hun zegje doen over de klimaatcrisis, ouderenorganisaties bepleitten de positie van vergrijzend Nederland.
 
Maar, waar zijn de ervaringsdeskundigen met een levenslange en levensbrede handicap? Handicaps zijn over het algemeen beleidsoverstijgend; je hebt andere woonwensen, andere eisen aan een opleiding, loopt tegen drempels aan in het OV, de route naar werk ziet er anders uit… Daarom is het juist van belang om nú met ervaringsdeskundigen te praten, voordat de politiek de wereld weer verdeeld in portefeuilles en commissies.
 
Daarom was ik één van de initiatiefnemers van de gelegenheidscoalitie Ervaring Aan Tafel. Met de hashtag #ErvaringAanTafel en onze open brief vragen we informateur Mariëtte Hamer om met ons in gesprek te gaan. De opdracht aan mevrouw Hamer komt uit de Tweede Kamer, daarom hebben wij ook de Kamer aangesproken om de opdracht uit te breiden. Je kunt meehelpen ervaringsdeskundigheid op de politieke agenda te krijgen door de brief te delen met #ErvaringAanTafel.
 
30 mei 2021

Leave A Comment