Levenstestament en bewind in relatie tot het VN-verdrag Handicap

Deze week verscheen het tweede nummer van 2020 van juridisch tijdschrift Handicap & Recht. Het tijdschrift werd in 2016 met de ratificatie van het VN-verdrag Handicap opgericht door Dick Houtzager, voormalig lid van het College voor de Rechten van de Mens.
 
Niet echt een tijdschrift voor het grote publiek misschien; de artikelen zijn allemaal juridisch ingestoken dus enige juridische voorkennis is toch wel aan te raden. Toch denk ik dat het tijdschrift meer aandacht verdient. Want, voor wie die juridische interesse/achtergrond heeft, is het een waardevol tijdschrift waar experts én ervaringsdeskundigen het VN-verdrag Handicap in de praktijk uitdiepen.
 
Voor iedereen die nieuwsgierig is: van elk nummer is één artikel gratis leesbaar. Dit keer het artikel van Marjolein Swaanenburg-Van Roosmalen, collegelid van voornoemd College. Haar artikel gaat over de effecten van de coronamaatregelen op mensen met een beperking, uiteraard vanuit een juridisch oogpunt.

Leave A Comment